ประกาศผลการประกวดกิจกรรมฯ ของมูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน" ประจำปี 2561

 

ทั้งนี้..มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชน, โรงเรียน และมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัล
- พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา จะมีขึ้นในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  ณ ห้องรอยัล จูบิลี บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคท์ เมืองทองธานี

โดยมูลนิธิฯ จะส่งหนังสือแจ้งให้กับผู้ได้รับรางวัลอีกครั้ง

หลักฐานการรับรางวัล และทุนการศึกษา
- สำเนาบัตรประชาชนของนักเรียน
  หรือสำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้าไม่มีบัตรประชาชน)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง หรือครู (กรณีครูหรือผู้ปกครองรับทุนการศึกษาแทน)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0-2641-8444 ต่อ 215

 

 

21-0921-0921-0921-09